Proměny a vývoj architektury a urbanismu regionu ve 20. století
lektor: PhDr. Jiří Jung, Ph.D.