Proměny údolí Burňa ve Slezské Ostravě se zaměřením na změny krajiny a vegetace
lektor: Ing. Zdeňka Rozbrojová