Obrazek

Active Seniors' Education without Barriers

The project objective is to create a system of inclusive education of seniors with the use of information technology and nonverbal communication using music. One of the most important goals is active approach of seniors to learning activities and social inclusion. 

Active Seniors' Education without Barriers

The project objective is to create a system of inclusive education of seniors with the use of information technology and nonverbal communication using music. One of the most important goals is active approach of seniors to learning activities and social inclusion. 

Active Seniors' Education without Barriers

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s kulturním dědictvím ČR v širším kontextu, nicméně s hlavním zřetelem k hudbě. Obsah kurzu pro složitost tématu je sestaven dle subjektivních priorit autorů. Nemůže tedy být považován za vyčerpávající, ani zcela reprezentativní. Autoři kurzu děkují za pochopení.

Active Seniors' Education without Barriers

O curso tem como objetivo conhecer os participantes com o património cultural da República Checa num contexto mais amplo, mas com o foco principal na música. O conteúdo do curso para a complexidade do tema é compilado de acordo com as prioridades subjetivas dos autores. Por conseguinte, não pode ser considerada exaustiva ou inteiramente representativa. Os autores do curso agradecem a sua compreensão.

Active Seniors' Education without Barriers
Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky v širšom kontexte, ale s hlavným zameraním na hudbu. Obsah kurzu pre zložitosť témy je zostavený podľa subjektívnych priorít autorov. Nemožno ho teda považovať za vyčerpávajúci alebo úplne reprezentatívny. Autori kurzu vám ďakujú za pochopenie.

Active Seniors' Education without Barriers

Objetivo do curso é conhecer os participantes do património cultural da República Eslovaca num contexto mais amplo, mas com o foco principal na música. O conteúdo do curso devido à complexidade do tema é compilado de acordo com as prioridades subjetivas dos autores. Por conseguinte, não pode ser considerada exaustiva ou plenamente representativa. Os autores do curso agradecem a sua compreensão.

Active Seniors' Education without Barriers

Cílem kurzu je seznámit účastníky s kulturním dědictvím Portugalska v širších souvislostech, ale s hlavním zaměřením na hudbu. Obsah kurzu vzhledem ke složitosti tématu je sestaven podle subjektivních priorit autorů. Nelze jej tedy považovat za vyčerpávající nebo plně reprezentativní. Autoři kurzu děkují za pochopení.

Active Seniors' Education without Barriers

O objetivo do curso é conhecer os participantes do património cultural de Portugal num contexto mais alargado, mas com foco principal na música. O conteúdo do curso devido à complexidade do tema é compilado de acordo com as prioridades subjetivas dos autores. Por conseguinte, não pode ser considerada exaustiva ou plenamente representativa. Os autores do curso agradecem a sua compreensão.