Active Seniors' Education without Barriers
Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky v širšom kontexte, ale s hlavným zameraním na hudbu. Obsah kurzu pre zložitosť témy je zostavený podľa subjektívnych priorít autorov. Nemožno ho teda považovať za vyčerpávajúci alebo úplne reprezentatívny. Autori kurzu vám ďakujú za pochopenie.